Wystawa i warsztaty „Dziewczyna z pamiętnika…” w Chmielniku

W Chmielniku w ramach „VIII Spotkań z kinem o żydowskich wątkach” prezentowano naszą wystawę „Dziewczyna z pamiętnika. W poszukiwaniu Rywki z łódzkiego getta”. 30 października edukatorka Anna Wencel z Żydowskiego Muzeum Galicja przeprowadziła warsztaty dla uczniów VII i VIII klas z lokalnych szkół.

Za współpracę, zaproszenie oraz udostępnienie zdjęć dziękujemy chmielnickiemu Ośrodkowi Muzealno-Edukacyjnemu Świętokrzyski Sztetl Chmielnik.