strona glówna / chronologia zdarzeń

Losy Rywki

 1. urodziła się Rywka Lipszyc. Córka Jankiela i Miriam. Rodzina mieszkała przy ulicy Południowej 43 (obecnie ulica Rewolucji 1905).

 2. urodził się brat Rywki Abram Ber.

 3. urodziła się siostra Rywki Cypora Chaja.

 4. urodziła się druga siostra Rywki Estera (zwana przez nią na kartach pamiętnika Tamarcią).

 5. rodzina Lipszyców trafia do getta w Łodzi, gdzie wprowadzają się do mieszkania na ulicy Wolborskiej 22.

  Karta meldunkowa Rywki Lipszyc z getta łódzkiego,źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół: Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim,
 6. ojciec Rywki umiera w wyniku choroby płuc i urazów związanych z pobiciem w getcie.

 7. matka Rywki umiera w wyniku choroby, głodu i wyczerpania.

 8. osierocona Rywka oraz jej rodzeństwo zostają adoptowani przez wujostwo. Rywka i Cypka mieszkają z ciotką Hadasą, wujem Johananem oraz ich trzema córkami – Esterą, Miną i Chaną przy ulicy Wolborskiej 38.

 9. rodzeństwo Rywki – Abramek i Estera (Tamarcia), a także ich wuj Johanan zostają deportowani podczas „Wielkiej Szpery”. Rywka i Cypka pozostają w getcie.

 10. umiera ciotka Hadasa. Rywka i Cypka zostają adoptowane przez dwudziestoletnią kuzynkę – Esterę.

 11. data pierwszego zachowanego wpisu w pamiętniku Rywki.

 12. data ostatniego zachowanego wpisu w pamiętniku Rywki.

 13. Rywka, Cypka i ich kuzynki – Estera, Chana i Mina zostają wywiezione do Auschwitz-Birkenau. Cypka natychmiast zostaje zamordowana w komorze gazowej.

 14. Rywka, Estera, Chana i Mina trafiają do obozu pracy Christianstadt (podobozu Gross-Rosen).

 15. Rywka, Estera, Chana i Mina wyruszają w marszu śmierci z Christianstadt do Bergen-Belsen

 16. Rywka, Estera i Mina zostają wyzwolone w Bergen-Belsen. Chana umiera tego samego dnia.

  lista wyzwolonych więźniów z obozu Bergen Belsen. Na samym dole widnieje nazwisko Rywki Lipszyc. Źródło: CegeSoma, Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society.
 17. przy ruinach krematorium III w obozie Auschwitz – Birkenau zostaje odnaleziony pamiętnik Rywki.

 18. Estera i Mina zostają ewakuowane do Szwecji. Stan zdrowia Rywki nie pozwala na transport do Szwecji.

 19. Rywka trafia do szpitala wojskowego w Niendorfie w północnych Niemczech.

  lista pacjetów przysłanych na dalsze leczenie do szpitala w Niendorf 23 lipca 1945. Widnieje na niej Rywka Lipszyc. Źródło: ITS Digital Archive, Bad Arolsen
 20. data widniejąca na ostatnim dostępnym dokumencie poświadczający losy Rywki. Jest to karta „dipisa” (displaced person) wypełniona w szpitalu w Bergen Belsen. Na karcie widnieje własnoręczny podpis Rywki. Do dziś dalsze losy Rywki pozostają tajemnicą.

  Ostatni zachowany ślad po Rywce Lipszyc. Karta rejestracyjna DP (displaced person) czyli osoby „przemieszczonej”. Tym mianem określono osoby wyzwolone znajdujące się poza swoją ojczyzną. Źródło: ITS Digital Archive, Bad Arolsen,