Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów „Dziewczyna z pamiętnika” w Sosnowcu i Radomiu

W dniach 17 – 18 listopada w Sosnowcu oraz 15 – 16 grudnia w Radomiu Żydowskie Muzeum Galicja we współpracy z Koret Foundation zorganizowało specjalne szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz edukatorów pt. „Dziewczyna z pamiętnika”. Dwudniowe seminaria były poświęcone historii Rywki Lipszyc oraz jej pamiętnika z getta łódzkiego.

Program spotkań wypełniały przede wszystkim wykłady przybliżające życie Rywki Lipszyc i treść pisanego przez nią w latach 1943 – 1944 pamiętnika. Oprócz tego pracownicy Działu Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja (Katarzyna Kotula – Domagała, Larysa Michalska, Bartosz Duszyński) przygotowali szereg warsztatów i ćwiczeń, które z pewnością można wykorzystać w późniejszej pracy edukacyjnej z uczniami.

W seminariach wzięli także udział zaproszeni goście i eksperci: dr Edyta Gawron (Instytut Judaistyki UJ), dr Martyna Grądzka – Rejak (Instytut Pamięci Narodowej) oraz Krystian Kazimierczuk (Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie), którzy przede wszystkim skupiali się na wyzwaniach w nauczaniu o Holokauście i dokonali wprowadzenia do omawianej tematyki.

Ciekawym dodatkiem do programu seminarium okazały się także spacery przybliżające „żydowskie ślady” odwiedzanych miast. Ich żydowską historię przybliżyli nam profesjonalni przewodnicy: Monika Kempara (Sosnowiec) oraz Renata Metzger (Radom)

Organizatorzy pragną podziękować także II Liceum Ogólnokształcącemu im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz Ośrodkowi Kultury i Sztuki „Resusa Obywatelska” w Radomiu za pomoc w przygotowaniu szkoleń.