Opieka zdrowotna

W getcie funkcjonowało łącznie siedem szpitali. We wrześniu 1942 r., wszystkich pacjentów wywieziono do obozu zagłady.W getcie funkcjonowało łącznie siedem szpitali: przy ul. Łagiewnickiej 34/36, Drewnowskiej 75, Wesołej 12 (zakaźny), Bazarnej 5, Łagiewnickiej 37, Wesołej 17 (psychiatryczny) i Mickiewicza 7. We wrześniu 1942 r., podczas „Wielkiej Szpery”, wszystkich pacjentów wywieziono do Chełmna nad Nerem, do obozu zagłady, a szpitale zostały zlikwidowane. Ich budynki przejęły resorty pracy. Pod koniec 1942 r. za zgodą Niemców powstały dwa nowe szpitale: przy ul. Mickiewicza 7 (chirurgia, ginekologia, interna) oraz przy ul. Dworskiej 74 (zakaźny) w dawnym Domu Starców. Jednak pomasowych wywózkach pacjentów szpitali z 1942 r., mieszkańcy getta niechętnie korzystali z ich opieki. Funkcjonowały także w getcie łaźnie i punkty dezynfekcji.