„Dziewczyna z pamiętnika”
Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Kraków, 7-8 czerwca 2019, Żydowskie Muzeum Galicja

Szkolenie poświęcone edukacji o Holokauście prowadzone będzie w oparciu o pamiętnik z łódzkiego getta autorstwa Rywki Lipszyc (1929-1945?) oraz materiały z wystawy „Dziewczyna z pamiętnika. W poszukiwaniu Rywki z łódzkiego getta” przygotowanej przez Żydowskie Muzeum Galicja. Pamiętnik pisany przez nastoletnią dziewczynę w latach 1943-1944 oraz stworzona wokół niego wystawa i materiały edukacyjne będą punktem wyjścia do dyskusji na temat edukacji o Zagładzie.

Zajęcia w ramach szkolenia obejmują następujące zagadnienia:
– wprowadzenie do tematyki: historia getta w Łodzi
– dzienniki i pamiętniki a nauczanie o Zagładzie
– wyzwania w edukacji o Holokauście
– nauczanie o Holokauście a edukacja o prawach człowieka
– historia Rywki Lipszyc i jej pamiętnika
– religijność i wiara w czasach Zagłady na przykładzie pamiętnika Rywki Lipszyc
– wykorzystanie pamiętnika Rywki Lipszyc w edukacji – propozycje warsztatów
– wystawa podróżująca i strona internetowa poświęcona Rywce Lipszyc

Zgłoszenia:
Osoby chętne do udziału w szkoleniu – nauczycieli i edukatorów – prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do Bartosza Duszyńskiego drogą mailową: bartosz@galiciajewishmuseum.org

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2019
Listę osób przyjętych na szkolenie podamy nie później niż 15 maja 2019.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Działu Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja, tel. 12 4216842

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia.
Szkolenia są nieodpłatne.

Formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy_Kraków (VI 2019)

Kolejne szkolenia (rekrutacja rozpocznie się wkrótce)
Łódź, 21-22 września 2019, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
Chmielnik, 19-20 października 2019, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”

„Dziewczyna z pamiętnika”. Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Krakowie